12 กรกฏาคม โรงเรียนจัดงานวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ....วันที่ 16 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา.  ...วันที่ 17 ก.ค. วันเข้าพรรษา

Download

pdf
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว.pdf
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
jpg
Scratch Desktop.jpg
Scratch ส่งเสริมให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะคิดแบบสร้างสรรค์ คิดเหตุผลอย่างเป็นระบบ และทำงานร่วมกัน
jpg
test.jpg
ไฟล์ตัวอย่าง 2
jpg
test.jpg
ไฟล์ตัวอย่าง
1