12 กรกฏาคม โรงเรียนจัดงานวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ....วันที่ 16 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา.  ...วันที่ 17 ก.ค. วันเข้าพรรษา

Personnel

ผู้บริหาร

  • thumbnail

    นายเกษม มารครบุรี

    ผู้อำนวยการโรงเรียน