.แจ้งประกาศหยุดเรียนในวันศุกร์ที่ 23 และวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ผู้ปกครองไม่ต้องส่งนักเรียนเข้าเรียนในวันดังกล่าว....  

Video

Youtube
เพลงโรงเรียนสุจริต
Youtube
เธอบอกว่าฉันไม่ดี - COPTER [ Official ]
Youtube
มาร์ชโรงเรียนครบุรีวิทยา
Youtube
ภาษาไทย บทภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
Youtube
ภาษาไทย บทคำควบกล้ำ ภาษาไทย
Youtube
ภาษาไทย บทคำนามคำสรรพนาม
Youtube
ภาษาไทย บทสระ และสระเปลี่ยนรูป
Youtube
ครบุรีวิทยา สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 2560
Youtube
การประชุมทางไกล "การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562"
Youtube
เพลงชาติไทย Thai National Anthem last version 2019
1