12 กรกฏาคม โรงเรียนจัดงานวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ....วันที่ 16 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา.  ...วันที่ 17 ก.ค. วันเข้าพรรษา

Video

Youtube
มาร์ชโรงเรียนครบุรีวิทยา
Youtube
ภาษาไทย บทภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น
Youtube
ภาษาไทย บทคำควบกล้ำ ภาษาไทย
Youtube
ภาษาไทย บทคำนามคำสรรพนาม
Youtube
ภาษาไทย บทสระ และสระเปลี่ยนรูป
Youtube
ครบุรีวิทยา สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 2560
Youtube
การประชุมทางไกล "การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562"
Youtube
เพลงชาติไทย Thai National Anthem last version 2019
1